Hľadanie práce

Spread the love

Hľadanie práce je dôležitým a náročným obdobím v živote človeka. Možno vám v tomto procese trocha pomôžeme i my. V našom článku nájdete rôzne zaujímavé informácie a odkazy na užitočné webové stránky.

Čo robiť po ukončení pracovného pomeru

Najprv si niečo napíšeme o konci pracovného pomeru. Ak ho plánujeme ukončiť my, máme viacero možností. Môžeme tak urobiť napríklad výpoveďou zo strany zamestnanca, vtedy však treba rátať s výpovednou lehotou plynúcou od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci. Alebo môžeme skúsiť uzatvoriť pracovný pomer dohodou so zamestnávateľom a odísť v dohodnutý termín. To sa síce nie vždy podarí, ale za pokus to stojí. V prípade výpovede zo strany zamestnávateľa tento musí mať pádne dôvody (napríklad pre nadbytočnosť, rušenie vášho pracovného miesta atď.). Tu tiež platia výpovedné lehoty, odstupné a podobne. Iný je postup pri pracovnej zmluve uzatvorenej na dobu určitú a pri ukončení pracovného pomeru v skúšobnej lehote.

V každom prípade je pre našu tému najdôležitejšie vypýtať si od zamestnávateľa okrem bežných dokumentov potrebných pre úrad práce i pre seba (napr. zápočtový list), tiež pracovný posudok. Pre ďalšieho zamestnávateľa sú referencie z predchádzajúcich pracovných pomerov významnou informáciou o vás. V prípade štátneho zamestnanca ide o služobný posudok.

Bližšie info o vydávaní pracovného posudku zamestnávateľom tu https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/legislativa/311-2001/75-pracovny-posudok-a-potvrdenie-o-zamestnani/

Kam ísť po ukončení pracovného pomeru

Ako už sme naznačili, jedna z možností je ísť po ukončení zamestnania na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nie je to však jediné riešenie. Prácu si môžete nájsť už počas výpovednej lehoty a len prestúpiť do nového zamestnania. Mnohí práve v tomto momente začínajú zvažovať napríklad i súkromné podnikanie. Pokiaľ neviete presne, v akej oblasti sa vám bude dariť a aká práca by vás bavila a napĺňala, odporúčame tento náš článok: https://zivoty.eu/2017/10/23/ako-si-vybrat-povolanie/

Vrátime sa však k úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tu vás po splnení určitých kritérií (nie ste podnikateľ a pod.) zaradia do evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej UoZ). Nezabudnite, že pokiaľ chcete byť zaradení hneď od nasledujúceho dňa po ukončení pracovného pomeru, musíte sa zaevidovať do 7 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru. Je to dôležité najmä pre zdravotné poistenie, ktoré UoZ platí štát. Inak by ste museli zaplatiť alikvótnu časť poistného za dobu od ukončenia pracovného pomeru po začiatok evidencie na úrade práce.

Bližšie info tu: https://www.upsvr.gov.sk/media/evidencia-uchadzacov-o-zamestnanie.html?page_id=13210

Výhody evidencie na úrade práce

Ako sme už spomenuli, jednou z výhod úradu práce je platenie poistného štátom po dobu evidencie. Ďalšiou je tzv. „podpora“ – dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti vznikne UoP, pokiaľ bol zamestnaný v riadnom pracovnom pomere na dobu neurčitú najmenej 3 roky z posledných 4 (alebo si sám platil poistenie v nezamestnanosti). Pri zamestnaní na dobu určitú je to najmenej 2 roky z posledných 4. Tu je však výška podpory len 4 mesiace, v prvom prípade 6.

Okrem primárneho poslania úradu práce vo vzťahu k UoZ, ktorými sú informačné a poradenské služby, zamerané najmä na sprostredkovanie práce, má evidencia i dalšie rozmery. Hovoríme o tzv. „aktívnych opatreniach trhu práce“. Jedným z nich je i rekvalifikácia. Práve možno pomocou rekvalifikačných kurzov, ktoré vám uhradí ÚPSVaR, si môžete doplniť vzdelanie, ktoré využijete vo vašej budúcej práci. Bližšie info k rekvalifikáciám tu: https://www.upsvr.gov.sk/br/sluzby-zamestnanosti/re-pas.html?page_id=585962

Nemenej zaujímavým aktívnym opatrením trhu práce je i príspevok na podporu podnikania: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-obcana/prispevok-na-samostatnu-zarobkovu-cinnost-49.html?page_id=13191

Ako prebieha hľadanie práce

Nemôžeme sa samozrejme spoliehať len na ÚPSVaR. Najlepšiu prácu nájdeme, keď máme čo najviac informácií. Niekedy je dobré popýtať sa rodiny, priateľov a známych. Tak sa práca u nás získava najľahšie. Každý niečo vie, niekedy aj také veci, ktoré v inzerátoch nenájdete. 🙂

Kde konkrétne hľadať prácu

Ponuky pracovných príležitostí nájdete napríklad na stránkach:

https://www.istp.sk/volne-pracovne-miesta

https://www.profesia.sk/

https://kariera.zoznam.sk/pracovne-ponuky

https://praca.sme.sk/

https://sk.jooble.org/

Štátnozamestnanecké miesta sú na tomto webe: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList

Pracovné miesta vo finančnej správe nájdete i tu: https://www.financnasprava.sk/sk/kariera

Prácu v školstve nájdete najmä na tomto webe: https://www.edujobs.sk/

No dá sa nájsť i pod jednotlivými okresnými úradmi, na ilustráciu ukážeme prácu v školstve – Bratislava: https://www.minv.sk/?pracovne-prilezitosti-7

Pokiaľ je vaším povolaním či skôr poslaním práca v zdravotníctve, voľné miesta nielen v SR nájdete tu: https://www.lekari.sk/praca-v-zdravotnictve

Prácu v zahraničí najdete i na stránkach Eures – čo je sieť úradov práce v EÚ: https://www.eures.sk/uchadzaci.php

No prácu si môžete hľadať i priamo na stránkach jednotlivých organizácií, v ktorých by ste chceli pracovať.

Výberové konanie

Súčasťou hľadania práce sú i výberové konania. Pokiaľ nie ste čerstvý absolvent školy, pravdepodobne už s nimi máte svoje skúsenosti. Aby sme sa vyhli problémom a aby naše hľadanie práce skončilo úspešne, je vhodné vopred sa dobre pripraviť.

Europass

Takmer vo všetkých zamestnaniach už personalisti vyžadujú CV vo formáte Europass. Vytvoríte si ho napríklad pomocou tohto webu: https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=sk

Okrem toho je dôležitý tiež motivačný list. Vzor nájdete tu: https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/motivacny-list/vzor-motivacneho-listu/

Ako prílohu môžete priložiť i vyššie spomínaný pracovný posudok, pokiaľ si myslíte, že by mohol zvýšiť šancu na získanie danej práce.

Pohovor

Niektoré výberové konania sú kratšie, iné dlhšie. Niekedy stačí poslať Europass a motivačný list, pozvú vás na pohovor a ak bude obojstranná dohoda, môžete začať s novou prácou. No niektoré výberové konania sú zdĺhavé. Troj-, štvor-, ba i viackolové. Vtedy sa treba nielen dobre pripraviť na pohovor, no je vhodné si zistiť i niečo viac o danej organizácii. Akých uchádzačov uprednostňujú, aké postupy využívajú vo výberových konaniach a podobne. O príprave na pohovor sa dozviete cenné info opäť i na stránkách www.profesia.sk: https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/pohovor/ako-sa-pripravit-na-pohovor/

Čo sa týka samotného zamestnania v danej spoločnosti, aj o tom už sa na nete môžete dozvedieť oveľa viac ako kedysi. Do vyhľadávača si zadajte meno spoločnosti a referencie zamestnancov. Môžete tak predísť následnému sklamaniu. Dôležité je však vnímať výberový proces od začiatku všetkými zmyslami. K danej problematike sa viaže i tento článok: https://www.grafton.sk/sk/pre-uchadzacov/karierna-zona/rady-tipy/co-si-vsimat-na-spolocnostiach-pri-hladani-prace

Dúfame, že vám náš článok aspoň trocha pomohol a záverom vám chceme zaželať všetko dobré pri hľadaní novej práce.

Obrázky:

www.pexels.sk

Zdroje:

www.edujobs.sk

www.eures.sk

www.europa.eu

www.financnasprava.sk

www.grafton.sk

www.istp.sk

www.jooble.org

www.kariera.zoznam.sk

www.lekari.sk

www.minv.sk

www.openslovensko.sk

www.praca.sme.sk

www.profesia.sk

www.upsvr.gov.sk

www.zivoty. eu