Cyklistické trasy na česko-slovenskom pomedzí II.

Spread the love

V predchádzajúcom článku „Cyklistické trasy na česko-slovenskom pomedzí I.“, sme sa zamerali najmä na cyklistické trasy vedúce po slovenskej strane brehu Moravy. Teraz sa postupne presunieme i na opačný breh.

Moravská cyklistická cesta

Moravská cyklistická cesta

Nech vás nepomýli názov cyklotrasy. Ešte nie sme na území Moravy. Tam sa presunieme neskôr. Zatiaľ sme stále na Slovensku.

Moravská cyklistická cesta začína pri Baťovom kanáli severnejšie od Skalice na križovatke viacerých cykloturistických trás. Jednu sme už opísali v predchádzajúcom článku. Spomínate si? Áno, bola to Skalická vinárska cesta. Celý článok môžete prečítať tu: https://zivoty.eu/2020/09/29/cyklisticke-trasy-na-cesko-slovenskom-pomedzi-i/

Moravská cyklotrasa ďalej pokračuje po hrádzi rieky Morava až k Moravskému Svätému Jánu, kde končí na križovatke s medzinárodnou trasou EuroVelo 13. Kúsok prejdeme práve po tejto trase, aby sme sa neskôr mohli presunúť na opačný breh.

Úsek Baťov kanál – Cyklistická lávka

Prešli sme spomínaný úsek Baťov kanál – Cyklistická lávka pri Kopčanoch, nazývaná i Lávka Veľkej Moravy. Ideme po hrádzi, popri moste do Hodonína. Danú trasu sme spomínali i v predchádzajúcom článku. Pripomenieme si tento úsek:

Baťov kanál pri Skalici
Moravská cyklotrasa úsek Baťov kanál – Hodonín

Od mosta, ktorý vedie do mesta Hodonín, ideme po hrádzi ďalej až po Lávku Veľkej Moravy.

Lávka Veľkej Moravy
Adamovské jazerá

Od uvedenej Lávky pokračujeme po hrádzi priamo na juh. Míľniky nám odrátavajú kilometre. V tomto úseku je trasa pokojná. Kocháme sa krásou Moravy a pokojom okolitých lesíkov. Po niekoľkých kilometroch prichádzame do rekreačnej oblasti Adamovské jazerá. Keďže sme trocha unavení, a tiež hladní a smädní, na chvíľku sa tu zastavíme. 🙂

Cesta k jazerám

Adamov je časť mesta Gbely. Leží priamo pri rieke Morava. Nachádzajú sa tu dve štrkoviská nazývané „Adamovské jazerá“. Tieto štrkoviská predstavujú vyhľadávanú rekreačnú lokalitu. Dá sa tu kúpať, rybárčiť, no v ponuke sú i niektoré vodné športy. Jazerá majú upravené brehy, sú pri nich i stánky s občerstvením, tiež hygienické zariadenia, no napríklad i požičovňa vodných bicyklov.

Adamovské jazerá

Nájdeme tu i mapu okolia a cyklistické odpočívadlo.

Mapa pri odpočívadle

Cestou naspäť sme sa zastavili i pri rozhľadni, kde sme uvideli celú oblasť ako na dlani.

Adamovské jazerá – rozhľadňa
Hraničný priechod Brodské – Lanžhot

Po krátkom odpočinku nasadáme na bicykle a vydávame sa po hrádzi smerom na juh. Po niekoľkých míľnikoch sme pri hraničnom priechode Brodské – Lanžhot. Kúsok za ním vidíme i diaľnicu. Tu z našej Moravskej cyklistickej cesty odbočíme po „starej“ ceste cez rieku Moravu na českú stranu.

Hraničný priechod Brodské – Lanžhot

Cyklotrasa č. 44 Lanžhot – Mikulčice

Hneď po príchode na český breh Moravy sa zorientujeme pomocou mapy, ktorá sa tu nachádza. Celkovo sú moravské cyklotrasy v regióne „Podluží“ veľmi dobre značené.

Mapa regiónu „Podluží*

Odtiaľto sa dá pokračovať rôznymi smermi, je to akási križovatka. Ak máte dostatok času, odporúčame prejsť si celú túto nádhernú oblasť. My sme sa vydali na sever. Ešte pred obcou Lanžhot je odbočka vpravo, ktorá vedie na cyklistickú trasu cez les až do Mikulčíc.

Cyklotrasa č 44

Ako už bolo spomínané, ani mapu nepotrebujete. Cyklotrasa je veľmi dobre značená.

Cesta je to ozaj čarovná. Uvedený úsek má okolo 10 km, no oplatí sa ho prejsť. Viac o tomto nádhernom regióne i tu: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Podlu%C5%BE%C3%AD

Slovanské hradisko Mikulčice

Postupne prichádzame k cieľu nášho dnešného putovania. Slovanské hradisko pri Mikulčiciach je národná kultúrna pamiatka. Nájdete tu vykopávky z čias Veľkej Moravy. V tomto areáli boli nájdené základy veľmožského paláca, dvanástich kostolov a troch mostov. Nachádza sa tu i pohrebisko s približne 2 500 hrobmi. Bližšie info i tu: https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A9_hradi%C5%A1t%C4%9B_v_Mikul%C4%8Dic%C3%ADch

Slovanské hhradisko Mikulčice
Slovanské hradisko Mikulčice
Mapa Veľkej Moravy

Z Mikulčíc môžeme opäť putovať ďalej. Križujú sa tu viaceré zaujímavé cyklotrasy. My sa však už vydávame naspäť na Slovensko po už spomínanej Cyklistickej lávke. Táto je vzdialená asi kilometer od areálu Hradiska. Priamo v ňom však nájdeme základné kamene tejto Lávky. Ako český, tak i slovenský. Naše národy si boli vždy veľmi blízke. Tento fakt si človek uvedomí najmä na tomto úžasnom historickom mieste.

A sme na konci našej dnešnej cesty. Bola naozaj nádherná. Odporúčame ju všetkým milovníkom prírody, histórie, kultúry i športu.

Zdroje:

www.cykloportal.sk

www.cyklotrasy.cz

www.wikipedia.org