Cyklistické trasy na česko-slovenskom pomedzí I.

Spread the love

Na česko-slovenskom pomedzí sa v poslednej dobe vybudovali viaceré zaujímavé cyklistické trasy. Keďže na seba väčšinou nadväzujú, vydali sme sa naprieč týmito trasami.

Skalická vinárska cesta

Medzi zaujímavé cyklistické trasy na Záhorí zaraďujeme Skalickú vinársku cestu. Uvidíme ako rieku Moravu, tak i nádherné vinohrady a historické pamiatky. Táto cesta je v určitých úsekoch vhodná i pre deti. Viac o dovolenke s deťmi nájdete tu: https://zivoty.eu/2020/08/03/dovolenka-s-detmi-v-case-korona-krizy/

Prvou zastávkou je most cez rieku Moravu, ktorý spája hraničné priechody Holíč a Hodonín.

Odpočívadlo pred mostom u Hodonína

Čakala nás tam informačná tabuľa Skalickej vinárskej cesty, podľa ktorej sme sa zorientovali a vydali sa na sever – smer Baťov kanál.

Cyklistické trasy popri Morave

Na druhom brehu Moravy vidíme prístavisko „U jezu“ v Hodoníne.

Prístavisko „U jezu“, Hodonín

Cyklistická trasa je pomerne dobre značená, každý kilometer nám odrátaval míľnik. Informačné tabule obsahujú informácie o danej lokalite i mapu. Teda nestratí sa ani cyklista, ktorý daný región nepozná.

Baťov kanál
Baťov kanál

Po pár kilometroch sme na prvom stanovisku. Baťov kanál je zaujímavým miestom. Ide síce prevažne o vodnú cestu na území Česka, no čiastočne aj Slovenska. Rekreačnú plavbu môžete uskutočniť zo Skalice až do Otrokovíc.

Baťov kanál

Z tohto zaujímavého miesta otáčame bicykel smerom na Skalicu. Bývalé slobodné kráľovské mesto sa nepreslávilo len skalickými trdelníkmi. Ponúka tiež veľa historických pamiatok. Priamo z cyklotrasy sa nám ponúkol pohľad na Rotundu svätého Juraja z 11. storočia.

Skalica
Rotunda sv. Juraja

Zo Skalice vedie naša cesta popod vinohrady. Najprv tie skalické, z ktorých je úžasný výhľad na golfový rezort.

Vinohrady
Pohľad na golfové ihrisko

Na bicykloch míňame typické vinohradnícke „búdy“, krásne vinohrady, množstvo stromov a vône vína.

Vinohradnícke „búdy“
Vinohrady

Od skalických vinohradov postupne prechádzame cez vinohrady spadajúce do katastrálneho územia obce Vrádište až po tie, ktoré sa vinú nad Prietržkou.

Kaplnka sv. Urbana, vinohrady v Prietržke

Na konci tejto cesty môžeme ísť ďalej, naľavo popri rieke Blížina až na koniec prietržských vinohradov. Nachádza sa tu priehrada. Cestou naspäť nás čaká zaujímavý symbol cyklotrasy – bicykle.

Koniec prietržských vinohradov

Ideme priamo v smere bicyklov a dostaneme sa do malebnej dedinky Prietržka. Opäť nás tam čaká odpočívadlo s informačnou tabuľou. Dozvedáme sa rôzne zaujímavé veci o súčasnosti a histórii obce. Súčasťou sú i dobové fotografie.

Prietržka
Odpočívadlo v Prietržke

Pokračujeme podľa mapky cez obec Trnovec a smerujeme zozadu k mestu Holíč. Z diaľky vidíme malý kopec s lesíkom – Hrebeň. A tiež novú stavbu. Dozvedáme sa, že to bude rozhľadňa. Keďže sa stavia na vyvýšenom mieste, bude isto ponúkať úžasný výhľad nielen na časť tohto okresu, no i na susedný okres Hodonín, ktorý sa nachádza za riekou Moravou.

Holíč
Stavba novej rozhľadňe, Holíč

Hneď oproti tejto stavbe vidíme nádherný veterný mlyn. Ide o kamennú trojpodlažnú stavbu na kruhovom pôdoryse z 80. rokov 19. storočia. Je to údajne jediný takýto zachovaný historický veterný mlyn na území Slovenska.

Veterný mlyn, Holíč

I tu nás čaká odpočívadlo s mapou cyklotrasy. Pokračujeme smerom do mesta. Ideme okolo starého židovského cintorína. Potom nám z diaľky udrie do očí slnkom zaliata zlatá kopula nového pravoslávneho kostolíka. Ide o Chrám Matky Božej Počajevskej.

Chrám Matky Božej Počajevskej

Hneď za ním je ďalší cintorín a niekoľko metrov pred gotickým Kostolom Najvätejšieho Srdca Ježišovho je Loretánska kaplnka z 13. storočia. Presúvame sa smerom k širšiemu centru mesta. Po ľavej strane za jednou z bývalých manufaktúrnych budov, kde teraz sídli Mestská galéria, uvidíme aktuálne asi najnavštevovanejšiu pamätihodnosť mesta. Ide o tajomné Holíčske megality. Sú poukladané do tvaru slnečných hodín podobne ako slávny Stonehenge. Preto sa im na okolí tak i hovorí: Holíčsky „Stonehenge“.

Holíčske megality

Cesta nás zaviedla k ďalšej známej dominante mesta – barokovému Holíčskemu zámku s typickým bastionovým opevnením. Tento zámok vznikol prestavbou stredovekého vodného hradu. Dnešnú podobu nadobúdal od roku 1736, kedy ho získal František Lotrinský, manžel Márie Terézie. Ide teda o bývalé cisárske sídlo.

Holíčsky zámok
Zámocké vodné valy, Holičsky zámok

Cyklotrasa ďalej vedie okolo zámku cez Bažantnicu až po územie obce Kopčany. Tu sa pred nami vynorila vzácna historická stavba. Vidíme Kostol svätej Margity Antiochijskej. Aj keď prvá zmienka je zaznamenaná až v roku 1392, jeho staršia stavebná fáza sa datuje do 9. – 10 . storočia. Patrí teda k najstarším stojacim stavbám na Slovensku. I vzhľadom k polohe je pravdepodobný veľkomoravský pôvod. Aktuálne tu prebiehajú rekonštrukčné práce.

Kostol svätej Margity Antiochijskej
Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kopčany

Kúsok ďalej sa po cyklotrase dostávame opäť na hrádzu rieky Moravy. Ide o našu poslednú zastávku na Skalickej vinárskej ceste.

Lávka cez Moravu – možnosť nadviazať na iné cyklistické trasy
Cyklistická lávka cez rieku Moravu

Avšak otvárajú sa nám ďalšie cyklistické trasy. Máme tu možnosť prejsť cez novú lávku do Mikulčíc, kde nájdeme i známe Slovanské hradisko. Takisto sa dá pokračovať smerom na Moravský Svätý Ján alebo opačne – naspäť k hraničnému priechodu Holíč – Hodonín, odkiaľ sme vyšli. I v samotnom Hodoníne môžeme pokračovať rôznym smerom. Rovnako aj v Holíči.

Tu však nateraz naše putovanie končí. O ďalších možnostiach cestovania na bicykloch v tomto regióne si povieme v ďalšom pokračovaní.

Zdroje:

www.holic.sk

www.skalica.sk

www.wikipedia.org