Felinoterapia

Spread the love

Čo je felinoterapia?

Felinoterapia je súčasťou odboru zooterapia. Ide konkrétne o využitie pozitívnej interakcie medzi mačkou a človekom k terapeutickým účelom a celkovo k zlepšeniu kvality života ľudí všetkých vekových kategórií. V poslednej dobe sa využíva najmä pri deťoch s autizmom, a tiež pri starších ľuďoch v sociálnych zariadeniach, kde výraznou mierou napomáha zlepšeniu kvality života. Viac o kvalite života seniorov i tu: https://zivoty.eu/2018/05/07/kvalita-zivota-seniorov/

Prečo práve mačka?

V európskych krajinách aj v USA patria mačky spolu so psami k najčastejšie chovaným  zvieracím spoločníkom. K ich domestikácii prišlo  približne pred 11 000 – 15 000 rokmi.  Od tej doby mačky  prešli našou históriou v mnohých, často protikladných úlohách.  Z pracovnej mačky (ochrankyne úrody a potravinových zásob) sa mačka stala uctievaným  spodobnením bohyne Bastet v starom Egypte.
 V stredovekej kresťanskej Európe  však úplne stratila  svoju pôvodnú božskosť a vďaka poverám a tmárstvu sa stala prenasledovanou, týranou a mučenou „pomocníčkou diabla a zlých síl“ . Stále však bola vnímaná jej úloha ochrankyne zásob, o čom svedčí aj prítomnosť mačiek na lodiach a ich postupné rozširovanie do  oblastí spojených s námornými plavbami.
 

Až koncom 18. storočia sa mačky začali postupne dostávať do popredia  ľudského záujmu nielen ako pracovné zvieratá, ale tiež ako spoločníci a domáci maznáčikovia. V súčasnosti  väčšina mačiek plní svoju pôvodnú úlohu lovca drobných hlodavcov. Vďaka zmene spôsobu života populácie v priemyslovo vyspelých krajinách  sa mačka stále viac stáva jedným zo štvornohých partnerov človeka a členom rodiny. Relatívne nová úloha, v ktorej se mačka ocitla, je rola „pomocného terapeuta“ v oblasti zooterapie. Viac o zooterapii v predchádzajúcom článku: https://zivoty.eu/2020/02/24/zooterapia/

Výhody felinoterapie

Mačky majú terapeutické účinky

Aké výhody majú mačky oproti iným zvieratám? Prečo sa felinoterapia začína stále viac využívať? Uvedieme si v skratke aspoň tie najdôležitejšie dôvody, prečo práve mačky:

 • Relatívna dostupnosť;
 • nenáročnosť na priestor a kŕmenie;
 • vynikajúci spôsob komunikácie;
 • poskytujú sociálnu a psychickú podporu pri riešení rodinných kríz, úmrtí partnera, chorôb a podobne;
 • kladne ovplyvňujú stresové reakcie;
 • dokážu podporovať optimistickú náladu u jedinca i kolektívu;
 • vedia korigovať správanie u školskej mládeže;
 • podporujú zmierňovanie vnímania bolesti po chirurgických zákrokoch (odvedenie pozornosti, ale i kontakt so srsťou, pradenie…) a podobne.

Možné je ich využívanie napriklad i pri týchto diagnózach: 

 • Depresia;
 • úzkosť;
 • autizmus;
 • hypertónia;
 • mozgová mŕtvica, atď.

Ako a kde môžeme aplikovať felinoterapiu

Podľa počtu účastníkov môžeme felinoterapiu rozdeliť na individuálnu a inštitucionálnu. Individuálna väčšinou prebieha v domove klienta či v mieste určenom na individuálnu felinoterapiu. Inštitucionálna je buď taká, kde je mačka trvalo umiestnená v danom zariadení, alebo taká, kde mačka s felinoterapeutom či handlerom do zariadenia dochádzajú – tzv. návštevná služba.

Ide najmä o využitie v školských zariadeniach, detských domovoch, diagnostických ústavoch, výchovných ústavoch, zariadeniach pre klientov s rôznym druhom hendikepu, zariadeniach sociálnej starostlivosti, zdravotníckych zariadeniach, nápravných zariadeniach a podobne.

Veríme, že táto veľmi prospešná pomocná terapia bude v budúcnosti stále viac využívaná pre jej nenáročnosť a skvelé výsledky.

Zdroje:

Využití vybraných druhů zvířat v zoorehabilitaci, Kolektiv autorů, ČZU 2013

Materiály NCHK Mladá Boleslav, 2020

Titulný obrázok:

www.pixabay.com