Prečo je u starých rodičov dieťa iné ako doma?

Spread the love

Prázdniny skončili, deti sú v škole. Avšak veľa rodičov rieši vážny problém. Dieťa bolo určitú časť prázdnin u babky a keď prišlo, bolo z neho “iné dieťa”. Rodičia uvádzajú záchvaty hnevu, nezriedka ich deti aj bijú. Prečo sa to deje?

Voľná výchova

Rodičia zväčša deti vychovávajú inak, ako starí rodičia. Súčasná generácia rodičov dáva prednosť tzv. “voľnej výchove”. Informácie čerpajú z rôznych zdrojov, no aj mnohí odborníci nepriamo tento štýl výchovy schvaľujú.

Deti tak nezriedka rozhodujú o všetkom. – Čo budú jesť, kedy pôjdu späť, čo budú robiť, ako sa budú hrať, kde a s kým. Je úplne prirodzené, že ak pri tomto štýle výchovy niečo nejde podľa ich želania, sú z toho vystresované a nervózne.

Pokiaľ deti ozaj nemajú žiadne pevné hranice, zlosť si môžu vybiť tak, ako uznajú za správne. Väčšinou záleží, čo a koho majú najbližšie. Môžu teda hádzať o zem hračky, biť spolužiaka zo škôlky, súrodenca, no i rodiča. Prečo by to nerobili, ak na tom nevidia nič zlé..? Viac o výchove i tu: https://zivoty.eu/2017/09/05/vychova-trocha-inak/

Ako vychovávajú starí rodičia

Starí rodičia patria ku generácii, kde sa vychovávalo viac autokraticky. Rodičia, a dospelí celkovo, boli tí, ktorí rozhodovali, čo bude dieťa robiť. Deti tak mali pevné hranice, plnili si svoje povinnosti, nedovolili si biť dospelého. Za všetky “prehrešky” dostali trest. Tento štýl výchovy má samozrejme veľa negatív, no i niektoré pozitíva.

Deti napríklad mali pevnú pôdu pod nohami. Režim a hranice majú svoje klady. Pri tomto výchovnom štýle deti vedia, čo je správne a čo nie. Odpor voči pravidelným veciam je vždy menší ako keď sa dané veci robia nepravidelne, či sporadicky.

Uvedieme príklad: Ak dieťa vie, že o 20.00 hod. ide každý deň do postele, nepríde mu to nenormálne a nekladie odpor. Avšak, ak ono samo rozhoduje, kedy pôjde späť, a ak ho rodičia nechajú cez prázdniny či víkendy i do polnoci hore, bude klásť veľký odpor, keď niekedy bude musieť ísť späť o 20.-tej hodine. Takých príkladov by bolo veľa. Napríklad učenie sa v určitom čase, niektoré domáce práce, upratovanie si, atď.

Starí rodičia sú pre deti dôležití

Dvojitá výchova

A dostávame sa k odpovedi na pôvodnú otázku. Vysvetlení je samozrejme viac. Rodičia, uznávajúci liberálnu výchovu, to prisudzujú faktu, že doma dieťa vie, že je bezpodmienečne milované, preto si dovolí viac ako u starých rodičov.

No existuje i iné vysvetlenie. –Dvojitá výchova. Rodičia dieťa vychovávajú inak ako prarodičia. U babky s dedkom si nemôžu dovoliť všetko. Preto ak prídu domov, sú ako “utrhnutí z reťaze”.

Viacero rodičov to začalo riešiť svojsky. Deti starým rodičom z tohto dôvodu na prázdniny nedávajú. Čo je však veľká škoda. Je dobré, ak deti udržiavajú blízky vzťah i s prarodičmi.

Čo robiť v tomto prípade? Dôležitá je najmä komunikácia. Dohodnite si pravidlá so svojimi rodičmi, aby u nich nemali úplne inú výchovu, ako doma. Jednotnosť vo výchove je pre deti veľkým prínosom. No dobré by bolo prehodnotiť i svoj štýl výchovy, ak prarodičia i deti svorne tvrdia, že na prázdninách žiadne problémy neboli. Možno je pravda niekde uprostred. Pevné hranice, dôslednosť vo výchove, no i rešpektovanie detí i samých seba.

Deťom tiež treba vysvetliť, že u babky s dedkom majú trocha iný režim, pretože oni vychovávali svoje deti inak, prípadne i preto, lebo oni sú starší a musia sa viac šetriť. Deti sú vnímavé a chápavé. Treba s nimi všetky podobné zmeny dopodrobna prebrať. Predíde sa tak nepríjemným scénam pri návrate domov.

Obrázky: www.pexels.com