Po prázdninách do prvej triedy…

Spread the love

Máte doma predškoláka? Teší sa do školy? Aby jeho nadšenie a elán vydržali i po nástupe do prvej triedy, môžeme s ním ešte pár vecí precvičiť.

Prečo je stimulácia dôležitá

Mnohí si asi teraz hovoríte: „Prečo by som mal s dieťaťom niečo precvičovať, veď sa to bude učiť v škole“. Áno, čítať, písať a počítať, sa ozaj bude učiť v škole. Ale na to, aby sa všetko dobre naučil, potrebuje mať zrelé (alebo vycvičené – jednoducho funkčné) jednotlivé čiastkové funkcie. Uvedieme príklad – ak dieťa nedokáže sluchom rozlíšiť jednotlivé hlásky a ich poradie v slove, nebude vedieť dané slovo správne napísať. Teraz môžeme oponovať tým, že ani kedysi sa deti neučili nič pred vstupom do školy a nemali problémy.

Toto tvrdenie však pravdivé nie je. Od narodenia sa s deťmi rodičia hrali rôzne hry, čítali im rozprávky, učili ich básničky, riekanky, pesničky a podobne. Tento trend sa dnes bohužiaľ vytráca. Deti majú interaktívne hračky, tablet či mobil, no tieto nerozvíjajú dané funkcie v potrebnom rozsahu. Ďalej je to však i absencia dostatočného pohybu a interakcie s inými deťmi, čo participuje na problémoch s vývinom. Deti boli nútené rozprávať, ak sa chceli dohovoriť s inými deťmi. S tabletom nemusia. Preto je dôležité tieto funkcie cielene rozvíjať. Pokiaľ sú problémy vážnejšie, treba navštíviť príslušné poradenské zariadenie (či logopedickú ambulanciu v prípade problémov s rečovým vývinom).

O možných ťažkostiach s čítaním a písaním, no i o rozvíjaní jednotlivých čiastkových funkcií, viac tu: https://zivoty.eu/2019/03/14/problem-s-citanim-dyslexia/ https://zivoty.eu/2019/02/24/maju-vase-deti-problemy-s-pravopisom/

Čo môžeme s deťmi robiť doma

V podstate sa dá veľa dôležitých čiastkových funkcií stimulovať doma, hravým spôsobom, ktorý bude dieťa baviť. To by malo byť zásadou. Nenútiť dieťa robiť, čo nechce. Skôr ho skúsiť motivovať a vyvolať v ňom nadšenie pre dané cvičenie. Treba si uvedomiť, že dieťa potrebuje zažiť úspech. Ten ho bude motivovať robiť ďalšie aktivity. Preto musíme postupovať pomaličky. Od jednoduchých vecí k náročnejším.

Motorika

Motorika je veľmi dôležitá. Ako hrubá, tak i jemná. Preto ak môžeme, učíme deti plávať, korčuľovať, jazdiť na bicykli, hrať rôzne loptové hry a podobne.

V škole bude dieťa potrebovať dobrú grafomotoriku. Túto v predškolskom veku rozvíjame najmä kreslením. Nemusíme hneď kresliť na papier, deti rady kreslia i kriedami na chodník či prstami do piesku. Tieto aktivity takisto stimulujú funkciu oko-ruka. No i domáce práce, ako napríklad čistenie zemiakov, vysávanie a utieranie prachu. Samozrejme aj kreslenie na papier a vyfarbovanie omaľovánok, strihanie či trhanie papiera na malé kúsky, sú taktiež mimoriadne dôležité. Dozeráme tiež na správny úchop písacích potrieb.

Pomerne správny úchop – www.pixabay.com

Na rozvíjanie grafomotoriky sú vhodné najmä rôzne pracovné listy, kde sú najprv predkreslené jednotlivé tvary, ktoré treeba obtiahnuť, následne naznačené bodkami či čiarkami a nakoniec ponechané miesto na vlastnú kresbu. Zo vzorov sú vhodné kruhy, ulity, vlnovky a pod.

Ulity – www.pixabay.com

Sluchové vnímanie

Ako už bolo spomínané v úvode, na zvládnutie čítania a písania je dôležitá najmä sluchová analýza, syntéza, diferenciácia a pamäť.

Dieťa učíme postrehnúť prvú hlásku v slove, potom poslednú a nakoniec všetky, ako idú za sebou. Začíname jednoduchými, krátkymi slovami, kde sa strieda samohláska so spoluhláskou a až takéto slová zvládne, pokračujeme s obtiažnejšími. Pod odsekom je na uvedené cvičenie stručný návod.

Pracovný list Y. Horňáková

Dôležitá je i sluchová pamäť. Pre dieťa je prínosom, ak sa rozvíja od narodenia. Spomínané básničky, pesničky a riekanky by mali tvoriť neoddeliteľnú súčasť detstva. V predškolskom veku už by mali deti zvládať náročnejšie básničky. Uvádzame príklad básničky, ktorá je náročná i na vyslovovanie ťažších spoluhlások, s ktorými mávajú predškoláci problémy.

Básnička Y. Horňáková

Zrakové vnímanie

Podobne i dobrá zraková analýza, syntéza, diferenciácia a pamäť výraznou mierou prispievajú k školským úspechom. Preto sú pre dieťa vhodné akivity ako skladanie puzzle, no postačí i rozstrihaný obrázok. Na nácvik zrakovej diferenciácie (ale i pozornosti) sa používajú napr. takéto pracovné listy:

Pracovný list Y. Horňáková

Dieťa má nájsť a pre/podčiarknuť znak, ktorý vidí na začiatku. Nemusia to byť písmená. Môžu to byť rôzne znaky. V nasledujúcom pracovnom liste hľadá rovnaké znaky. Napríklad všetky hviezdičky. A môže ich aj vyfarbiť.

Pracovný list Y. Horňáková

Na zrakovú pamäť je veľmi dobré pexeso. Použiť môžeme rôzne metódy. Napríklad dieťaťu na chvíľu ukážeme pár obrázkov – štyri až šesť (vo vyššom veku i viac), potom ich skryjeme. Na stôl dáme prázdny papier (alebo s predkreslenými okienkami) a dieťa sa pokúsi obrázky na rovnaké miesto nakresliť.

Pracovný list Horňáková

Rozvíjať sa dá oveľa viac čiastkových funkcií, načrtli sme len niektoré. No ako už bolo spomenuté, pokiaľ by ste videli akékoľvek vážnejšie problémy, určite navštívte príslušné poradenské zariadenie či spomínanú logopedickú ambulanciu.

Obrázky: www.pixabay.com

Zdroj: www.zivoty.eu