Dys v dospelosti

Spread the love

Vývinové poruchy su problémom mnohých detí. Jednou z nich je i dyslexia. Dys v dospelosti sa však zatiaľ stále nerieši. Pomoc deťom s rôznymi vývinovými poruchami v súčasnosti už aká-taká existuje. Môžeme mať výhrady k obmedzeným a nedostatočným možnostiam v našej krajine, no aspoň povedomie o dys-poruchách sa zvyšuje. Čo však môže robiť človek, ktorý počas ZŠ nikdy diagnostikovaný nebol a kvôli problémom na základnej škole stratil sebavedomie i svoje sny…?

Problémy na strednej škole

Veľmi časté sú problémy i na strednej škole. U nás síce veľa testov pre stredoškolákov nie je, no bývalé krajské poradne či VÚDPaP by mali zdiagnostikovať i stredoškoláka. Netreba sa vzdávať po odmietnutí jedného centra. Zároveň by odborníci v danom zariadení mali poradiť, ako sa učiť. Podľa výsledkov diagnostiky vedia, kde má daný človek deficity. A tiež, čo má nadpriemerné. Adolescentovi táto informácia môže veľmi pomôcť v jeho budúcom smerovaní. Viac o profesionálnej orientácii nájdete v tomto článku: https://zivoty.eu/2017/10/23/ako-si-vybrat-povolanie/

Motivácia je veľký motor, dokáže pohnúť osudom i prelomiť nadobudnuté negativistické postoje. O problémoch na strednej škole bližšie tu: https://zivoty.eu/2017/09/28/fatalne-chyby-odchod-zo-strednej-skoly/

Dys v dospelosti

Čo však v prípade, ak ste ani na strednej nezistili, že za vašimi problémami stoja vývinové poruchy učenia? A vzdelanie, ktoré by vám pomohlo získať vysnenú prácu, ste z tohto dôvodu nezvládli nadobudnúť? Bohužiaľ nemáme možnosť urobiť si u nás štátnu maturitu, ako napr. v susednej ČR. Dokonca tam poradne dignostikujú i dospelých – práve pre tento účel. Prednáška odbornikov o tvorbe testov pre adolescentov i dospelých bola fascinujúca. https://www.i-psychologia.sk/view-2416.php

No i u nás sa v tomto smere robia pokroky. https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/6729

V každom prípade však môžete skúsiť vrátiť sa do školských lavíc, aj keď v inej forme.

Možnosti ďalšieho vzdelávania sa

Máme viacero možností ďalšieho štúdia. Problémom býva nechuť a nedôvera či už v školstvo alebo v seba samého. Z praxe som nadobudla poznatok, že čím vyšší stupeň vzdelávania, tým menšie ťažkosti s poruchami učenia. Môže sa to javiť zvláštne, no nezabúdajme na fakt, že viaceré čiastkové funkcie, v ktorých boli deficity, a ktoré spôsobovali problémy s učením, vekom dozrievajú. Štúdiom sa tiež výrazne korigujú. Každá kniha, ktorú prečítame, zlepšuje naše študijné schopnosti. Teda netreba sa vzdávať a ísť za svojim snom. Možno pomôže krátky (v žiadnom prípade nie úplný a konečný) zoznam toho, čo sa dá robiť:

Štúdium popri zamestnaní

  • Ak ste strednú školu ukončili predčasne, môžete sa pozrieť po novom štúdiu. Mnohé odbory sa dajú študovať i externe. Od 1. ročníka až po maturitu. Informácie získate priamo v danej škole.
  • Pokiaľ máte výučný list, môžete si urobiť maturitu. Viaceré stredné školy umožňujú i externú formu nadstavbového štúdia.
  • Po maturite môžete zmeniť smer a skúsiť VŠ v inom odbore. Viacero ľudí s dys tento problém má. – Že išli z núdze na odbor, ktorý ich síce nebavil, no ktorý sa dá ľahšie vyštudovať. Alebo sa na pôvodný odbor nedostali. Mnohé odbory VŠ sa dajú študovať i externe. Informácie nájdete na webovej stránke alebo sa opýtate priamo na študijnom oddelení danej školy. Predmety, ktoré ste nemali v dostatočnej miere na SŠ, môžete skúsiť doštudovať pomocou doučovania. Veľa študentov si doučovaním privyrába. Skúste na nich získať kontakty napr. i na sociálnych sieťach.

Rekvalifikačné kurzy

Podnikanie

Nájsť a rozvíjať nadanie

Na príklade mnohých ľudí vidíme, že i napriek svojmu hendikepu zo školských čias dostali to, po čom túžili. Nezriedka i viac. Zamerajte sa na svoje nadanie a rozvijajte ho. Verte, že v niečom určite nadaní ste. Možno objavíte nečakané schopnosti. Vyskúšajte čokoľvek, čo vás baví. Nevzdávajte sa pri prvom neúspechu. Naopak, pokiaľ zvládnete nadobudnúť vzdelanie, ktoré vám umožní vykonávať vysnené povolanie, budete na seba veľmi hrdí. Znovu nájdete stratené sebavedomie. Existuje veľa slávnych ľudí s poruchami učenia. V živote totiž existuje jedna rovnica. – Ak má človek niekde ubrané, niekde inde má zasa pridané.

Obrázok: www.pixabay.com

Zdroje:

www.i-psychologia.sk

www.portalvs.sk

www.upsvr.gov.sk

www.zivoty.eu

www.zsk.sk