Môjmu dieťaťu potvrdili vývinové poruchy učenia. Čo mám robiť?

pomoc
Spread the love

Čoraz častejšie sa objavujú v školách deti s diagnostikovanými vývinovými poruchami učenia (VPU) – dyslexiou, dysortografiou, dysgrafiou či dyskalkúliou. Stretnúť sa môžeme i s dyspraxiou, dysmúziou a dyspinxiou. V našich poddimenzovaných poradenských zariadeniach však niekedy nie je dostatok času ani priestoru na adekvátnu pomoc. Čo môže ešte rodič urobiť?

Spojte sa s inými rodičmi detí s VPU

Poznáte to – viac hláv, viac rozumu. Rodičia si často predávajú svoje postrehy a skúsenosti cez rôzne skupiny na sociálnych sieťach. Tam sa dá nájsť odpoveď na akúkoľvek otázku. Pomáhajú si informáciami o školách, poradniach, odborníkoch, no tiež o rôznych metódach, knihách, pracovných listoch a podobne. Jednou z takých skupín je naša Životy.eu, do ktorej vás srdečne pozývame. https://m.facebook.com/groups/134770523530600?tsid=0.7611404999502904&source=result

Denne s dieťaťom precvičujte oslabené čiastkové funkcie

Kde nájdete, ktoré to sú? V správe zo špeciálnopedagogického vyšetrenia. Treba sa skúsiť v poradni dohodnúť na pravidelných reedukáciách. Ak však z časových a personálnych dôvodov dané intervencie poradňa nerobí, skúsiť aspoň poradenstvo ohľadne cvičení doma. Existujú rôzne publikácie a pracovné listy. Či už na internete alebo v kníhkupectvách. Len treba vedieť, čo konkrétne mám rozvíjať. Napríklad pri oslabenej sluchovej analýze, syntéze a diferenciácii je top hra „Na robota“. Budeme s dieťaťom rozkladať slová na hlâsky a naopak z hlások skladať slová ako robot. Začneme jednoduchými, krátkymi, kde sa strieda samohláska so spoluhláskou a pokračujeme tažšími slovami. Pri oslabenej zrakovej percepcii je dobrè pexeso, puzzle, hľadanie rozdielov v obrázkoch atď. Je ozaj veľa rôznych hier pomocou ktorých sa dajú korigovať dané oslabenia. A ak sa zlepšia tieto funkcie, zlepší sa i čítanie a písanie. Dôvod je jednoduchý. Ak dieťa nedokáže správne identifikovať všetky hlásky v slove, nedokáže ho ani napísať, ani prečítať. Uvedieme príklad – namiesto slova „okno“ prečíta a následne napíše „oko“.

Sledujte pozorne situáciu v škole

Deti s VPU majú často problémy až v škole, preto sa vlastne do poradne dostanú. Je chybou, že u nás neexistuje takmer žiadna prevencia v podobe diagnostiky a stimulácie v predškolskom veku. Uvedené intervencie by výrazne zmiernili neskoršie ťažkosti v škole. Čo ale môžeme urobiť, ak už problémy existujú?

Pri ťažších poruchách je dôležitá pomoc v podobe integrácie.

Integrácia žiaka nám pomôže najmä s prístupom pedagógov k dieťaťu. Nebudú ho brať ako lenivého, nezodpovedného či nebodaj hlúpeho, ale ako dieťa s VPU. No výhod je viacero, napríklad neznámkovanie diktátov, celkovo grafického prejavu, pri dyskalkúlii možnosť používať kakalkulačku či tabuľku s násobkami, nemôže len tak jednoducho prepadnúť a podobne. Úľavy sú i na Testovaní 9 a maturite. Viac o vzdelávaní a hodnotení žiakov s VPU nájdete tu: https://zivoty.eu/2018/04/25/vzdelavanie-hodnotenie-a-klasifikacia-ziakov/

Tu treba zdôrazniť, že je veľmi dôležitá spolupráca so školou. Pedagógovia by nemali nadobudnúť pocit, že sa integráciou rodič vzdáva akéhokoľvek úsilia. A už vôbec nie dieťa. Lebo bohužiaľ i také prípady existujú. Čo je dieťaťu na škodu. Pokiaľ s ním poctivo pracujeme, výsledky sa ukážu. Nezriedka vyštudujú nielen SŠ, ale i VŠ.

Obrázok: www.pixabay.com