Ako životy detí ovplyvňuje výchova

Spread the love

Každý deň môžeme vidieť veľa rozličných článkov s tematikou „vhodná výchova“.  Názory odborníkov i rodičov na výchovu sú tiež veľmi rozdielne. Jediným faktom je len enormný nárast rôznych porúch. Má s tým samotná výchova niečo spoločné?

Podľa môjho názoru (a nielen môjho) sú tieto veci úzko prepojené.

Prečo moderná „voľná výchova“ vedie k problémom?

Mnohí rodičia v dnešnej dobe v snahe vychovať z dieťaťa autentického, tvorivého a asertívneho jedinca schopného presadiť sa v živote, vychovávajú deti tak, že od narodenia vôbec nič nemusia. Jediné, čo tieto deti robia je, že behajú, hrajú sa a pozerajú TV.  Jedia len to, čo chcú a spať chodia tiež len ak a kedy chcú. Nezriedka na hranie používajú od 3 rokov tablet či telefón. V podstate by sme si mohli myslieť, že táto výchova nikomu neuškodí. No opak je pravdou.

S tabletom deti nemusia komunikovať

A teda si nerozvíjajú čiastkové funkcie potrebné napríklad na rozvoj fonematického sluchu. Kedysi sa deti hrali spolu na pieskovisku a museli sa s inými deťmi nejakým spôsobom dorozumieť. Nerozvíjali sa však len komunikačné schopnosti, ale zároveň i sociálne. V tejto oblasti majú deti tiež veľké deficity. Okrem iného, rodičia deti od raného veku učili rôzne riekanky, básničky, pesničky a podobne. S deťmi vystrihovali, skladali kocky, lego, puzzle, kreslili a maľovali. Deti si tak cvičili jemnú motoriku, sluchovú i zrakovú percepciu a tiež pozornosť. I z tohto dôvodu nebolo toľko logopedických problémov, z čoho neskôr vyplývali ťažkosti s učením. Lebo všetky uvedené zdravotné oslabenia majú pôvod v deficitoch čiastkových funkcií. Tieto sa však dajú cvičením korigovať a tým zmierniť následky samotných porúch, ktorých etiológia môže byť  samozrejme rôzna. No všetky majú spoločné to, že cieleným precvičovaním jednotlivých funkcií sa stav zlepšuje.

Takisto však pravidelný denný režim a strava nemalým dielom prispievajú k správnemu vývinu dieťaťa. Ale to už sú témy na samostatné články.

Pri výchove je jednoducho potrebné zvážiť všetky následky. Niekedy človek v snahe urobiť čo najlepšie, bohužiaľ urobí opak…

Foto: www.pixabay.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.