Ako si vybrať povolanie?

Ako si vybrať povolanie
Spread the love

Povolanie je dôležitou súčasťou nášho života. Okrem toho, že nám práca zabezpečuje finančné prostriedky potrebné na pokrytie našich nákladov, býva i cestou na sebavyjadrenie a môže dodávať nášmu životu určitý zmysel. Preto je dôležité už od útleho detstva premýšľať nad výberom povolania. V prípade nespokojnosti v práci i nad jeho prípadnou zmenou.

Ako zistíme, na aké povolanie sa najviac hodíme?

Možností na určenie svojho potenciálu je veľa. Na internete sú dostupné rôzne testy, ktoré zohľadňujú ako danosti, tak i schopnosti a motiváciu pre výkon daného povolania. Jeden taký test nájdete i na www.istp.sk v sekcii „Pracovný kompas“. Existujú tiež rôzne publikácie, v ktorých nájdeme informácie, dotazníky a testy, napr.:

 • Barrett, J. (2004). Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání. Brno: Computer Press, a.s.;
 • Carnegie, D. (2013). Ako naštartovať svoju kariéru. Bratislava: Príroda s.r.o.;
 • Mezera, A. (2008). Pro jaké povolání se hodím? Brno: Computer Press, a.s.;
 • Nelson Bolles, R. (1998). Jaké barvy je tvůj padák? – Praktický manuál jak si najít práci a novou kariéru. Praha: PRAGMA.
Kde nájdeme pomoc, ak chceme nájsť to správne povolanie pre nás?

Testy profesionálnej orientácie robia na požiadanie centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, pomôžu i výchovní poradcovia na školách. Pre deti i dospelých je tiež veľa súkromných poradenských zariadení a koučov. Používajú rôzne testovacie nástroje, ktoré okrem záujmov, schopností, daností, osobnostných  a zdravotných predpokladov často zohľadňujú i „skryté“ schopnosti. Väčšina z nás ich nemá identifikované. Pritom ľudia, ktorí sú šťastní a úspešní, sa naučili využívať svoje schopnosti a neustále objavujú ich aspekty.  

Jim Barrett uvádza nasledovné dôvody, prečo neboli naše schopnosti doteraz odhalené:
 1. Spôsob edukácie nám nevyhovoval. Aktuálne metódy výučby na školách dostanú síce z jedného človeka to najlepšie, no u iného môžu spôsobiť opak. Tento fakt je viditeľný najmä u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Teda najmä u dyslektikov, dysgrafikov, dyskalkulikov, ADHD-čiek, Aspergerov, dysfatikov, atď... Pritom mnohé tieto deti majú rôzne nadanie, ktoré je však pre problémy s klasickým vzdelávaním potláčané, či minimálne neobjavené.
 2. Náš duševný, citový a sociálny vývin doteraz nebol pripravený na to, aby sme dosiahli svojho vrcholu. Vo všetkých uvedených oblastiach sa ľudia vyvíjajú rozdielnym tempom. Je teda jednoducho možné, že sme v danú chvíľu ešte neboli na úspech pripravení.
 3. Náš vlastný postoj pôsobil proti nám. Zo všetkých možných dôvodov sme sa rozhodli nevyužiť svoje schopnosti. – Strach opustiť známe a stabilné, nedôvera vo vlastné schopnosti, nátlak rodiny a podobne. Možno sme sa dostatočne nesnažili, lebo by to „nemalo žiaden význam“.
Nové trendy v profesionálnej orientácii

gamifikácia kariérneho poradenstva

Dnešné deti sú náročné. Nebaví ich rutinné vypĺňanie dotazníkov. Je preto čoraz náročnejšie zistiť u ich skutočné danosti a spôsobilosti pre výkon určitého povolania. Vzdelávací systém spolu s trhom práce však zachytil dôležitosť potreby včasného nasmerovania a motivácie pre jednotlivé povolania.  Z tohto dôvodu sa začali do profesionálnej orientácie zavádzať nové, moderné prvky. Tieto sú deťom a mládeži veľmi blízke. Ide najmä o IKT a PC-hry. Niektoré boli predstavené  i nás, na  medzinárodnej konferencii „IKT a gamifikácia – budúcnosť kariérového poradenstva“, ktorá sa uskutočnila 15. júna 2017 v Bratislave. Okrem iného tu boli k videniu ukážky z veľmi zaujímavej on-line hry JobLab (IT), kde deti prechádzaním jednotlivých sekvencií a zdolávaním úloh zisťujú svoj potenciál, talent, motiváciu a nadšenie pre jednotlivé činnosti.

„Vyberte si prácu, ktorú budete milovať a už nikdy v živote nebudete musieť ani jeden deň pracovať“       Konfucius

 

Zdroje:

 • Barrett, J. (2004). Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání. Brno: Computer Press, a.s.
 • Carnegie, D. (2013). Ako naštartovať svoju kariéru. Bratislava: Príroda s. r o.
 • DVP – Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry (podle Self-Directed Search Johna Hollanda), Testcentrum, Praha 2003
 • Mezera, A. (2008). Pro jaké povolání se hodím? Brno: Computer Press, a. s.
 • Nelson Bolles, R. (1998). Jaké barvy je tvůj padák? – Praktický manuál jak si najít práci a novou kariéru. Praha: PRAGMA

Foto:

 • www.pixabay.com
 • Foto z konferencie „IKT a gamifikácia – budúcnosť kariérového poradenstva“  – so súhlasom usporiadateľa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.