Self koučing – čo to je a ako nám pomôže?

self koučing je dôležitý pre rozvoj človeka
Spread the love

Pojem koučing asi už v dnešnej dobe netreba objasňovať. Mnoho ľudí má osobného kouča, ktorý im pomáha v dosahovaní svojich cieľov. V pracovnom i osobnom živote. Motivuje, povzbudzuje, používa rôzne metódy, no nikdy by nemal niečo nariaďovať alebo podsúvať vlastné želania či názory. V tejto súvislosti ste sa už akiste mnohí stretli i v výrazom „self koučing“ alebo „sebakoučing“. Čo to je a ako nám môže pomôcť?

Self koučing vôbec nie je nová disciplína, ani nejde o žiadnu tajomnú pavedu

Ako vo svojej knihe „Sebakoučing“ uvádza S. Demann, metódy, techniky a mechanizmy self koučingu sú známe už po stáročia. U starých Grékov bol známy ako „kultivácia charakteru“. Aristoteles popisuje vytváranie charakteru ako celoživotný proces s cieľom byť šťastný ako dobrý človek. Aj keď sa morálne predstavy antickej doby zmenili, cieľ v podstate pretrváva – chceme byť šťastní.

Self koučing môžeme využiť v týchto prípadoch:
 • Hľadanie seba samého;
 • rozvoj našej osobnosti;
 • strach z rozhodnutí;
 • posilnenie sebavedomia;
 • problémy s motiváciou;
 • pocit, že sme v „slepej uličke“;
 • frustrácia a nespokojnosť;
 • kríza stredného veku;
 • prevencia „burn-out“;
 • upevnenie vlastnej pozície;
 • úspechy, neúspechy a podobne.
Všetko, čo človek potrebuje, má v sebe

o šťastie sa môžeme pričiniť i my sami

Každý človek je jedinečný tvor, nikto nežije v jeho koži, preto mu nikto neporadí lepšie ako on sám sebe. Ukrýva v sebe odpovede na otázky, postupy, spôsoby, riešenia, ktoré by mu mohli pomôcť… No nie vždy je jednoduché dostať ich na vedomú úroveň a riadiť sa nimi. Self koučing mu v tomto procese môže byť veľmi nápomocný. Existujú  overené metódy, vďaka ktorým pochopí svoju podstatu a nájde vlastnú cestu, po ktorej pôjde.

V krátkosti by sme mohli postup self koučingu zhrnúť do niekoľkých bodov:

–         Poznať, čo vo vás je – uvedomiť si, čo vás trápi, kto ste, čo je pre vás typické, čo chcete, čo je pre vás dôležité, odhaliť svoj potenciál a získať z neho to najlepšie.

–         Nájsť svoju cestu – popremýšľať, ako ste sa doteraz rozhodovali a aké rozhodnutia ste robili, ktoré rozhodnutia sú na rade, či existujú nejaké premárnené šance, naučiť sa rozoznávať šance, položiť si správne otázky pre správne rozhodnutia, získať istotu, byť o danej veci presvedčený a byť pre ňu zapálený.

–         Pustiť sa do toho – formulovať svoj cieľ, určiť si orientačné body,  navrhnúť plán a postupovať podľa neho krok za krokom, naučiť sa konštruktívne ovládať svoje obavy a pochybnosti, v prípade potreby vyhľadať a prijať pomoc rodiny či priateľov a známych.

–         Self koučing navždy – udržať si motiváciu, odmeňovať sa, urobiť si prestávku, odpočinúť si, rozširovať oblasť komfortnej zóny, byť láskavý s sebe i druhým.

Tento ucelený systém je ozaj funkčný. Jednotlivé kroky sú opísané v rôznych knihách o self koučingu a koučingu. Veríme, že vám pomôže na vašej ceste životom.

Zdroj: Demann, S. (2016). Sebekoučing. 86 nejlepších nástrojů pro osobnostní rozvoj. Praha: Portál, s. r. o.

Foto: www.pixabay.com

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.