Fatálne chyby – odchod zo strednej školy

Chyby mladosti sa ťažko naprávajú
Spread the love

Najväčších omylov sa asi človek dopustí v období dospievania. Niekedy sa tieto chyby ťažko naprávajú – napríklad odchod zo strednej školy. Túto chybu som neurobila najmä vďaka svojmu vtedajšiemu triednemu učiteľovi. Za čo mu touto cestou ďakujem. Dané rozhodnutie mi umožnilo študovať ďalej a získať špecializáciu, ktorú som chcela. I preto som na svojich priateľoch či klientoch podobné predčasné ukončenie štúdia vnímala veľmi citlivo.

Ako sa teda vyvarovať tejto fatálnej chyby?

Videla som, ako ťažko sa daní jedinci následne uplatňujú v živote. A získať stredoškolské vzdelanie popri práci je zväčša náročné. Ak pominiem časovú stránku, veľkú úlohu zohráva prekonanie negatívneho postoja k vzdelávaciemu systému, ktorý mladý človek odchodom zo SŠ zväčša nadobudne.

Nech už si o aktuálnej úrovni nášho vzdelávacieho systému myslíme čokoľvek, jedno je neodškriepiteľné – kvalitné vzdelanie dáva človeku veľké možnosti.

Či už uplatnenie sa na našom alebo zahraničnom trhu práce alebo zriadenie si vlastného biznisu. Čo teda robiť, ak je situácia v škole  neúnosná?

1.     Je nutné zistiť pravý dôvod problémov

Netreba veriť všetkému, čo uvedie náš potomok alebo pedagóg (pri všetkej úcte). Niekedy je problém úplne inde. U mňa to bola túžba zbaviť sa problémov vyplývajúcich vo veľkej miere primárne z vývinových porúch učenia. Ako dysgrafik som si v škole za bývalého režimu ozaj užila.:-) Na strednej bola síce situácia o niečo lepšia, no poznáte to – odpor ku škole sa švihnutím čarovného prútika nezmení.

Dôležité je pátrať hlbšie po ozajstných príčinách. Možno je v tom nešťastná láska, možno tiež nezistené poruchy učenia, možno doteraz nediagnostikovaná pervazívna vývinová porucha či poruchy pozornosti. Toto všetko veľmi prispieva k rôznym ťažkostiam v škole. Niekedy stačia menšie chyby (napr. nevhodná poznámka pedagógovi) a začne sa to nabaľovať ako snehová guľa. Samozrejme môže to byť i niečo závažnejšie. Ak pominiem zdravotné ťažkosti, ktoré sa väčšinou zistia, v dnešnej dobe sú pravdepodobné i problémy s drogami, partiou etc….

2.     Zistený problém treba ihneď riešiť, takmer všetky chyby sa dajú napraviť

Takmer všetky problémy sa dajú vyriešiť. Môžeme postupovať krok za krokom podľa priloženého diagramu.

riešenie problému
Diagram – riešenie problému

Ak jeden variant nefunguje nevadí, vyberieme ďalší. Možností je veľa, pre ilustráciu niektoré uvediem

Pokiaľ ide o neprospievanie z určitého predmetu

– skúsiť dať urobiť testy v poradenskom zariadení, či sa nejedná o niektorú z vývinových porúch. Testy pre stredoškolákov sú síce zriedkavo dostupné v klasických CPPPaP-čkach, no mnohé súkromné alebo špecializované zariadenia, vám testy urobia. Následne sa dá integrovať, aj keď opäť je to neobvyklé na SŠ. No neviem o zákone, ktorý by to zakazoval. Tým by ste mohli získať rôzne úľavy, ktoré kompenzujú ťažkosti vyplývajúce z danej poruchy. Úplne najdôležitejšiu úlohu má integrácia pri maturite. Minimálne čo sa písomnej časti týka. – Teda už keď vaše dieťa vychádza zo ZŠ a premýšľate, či integráciu potiahnuť aj na SŠ, je vhodné myslieť i týmto smerom.

Pokiaľ ide výlučne problémy s učením

–  je vhodné zabezpečiť doučovanie. Niekedy je top riešenie osloviť pedagóga, ktorý predmet v škole daného teenagera vyučuje. Nie z vypočítavosti, ale z pragmatizmu. Kto najlepšie vie, kde má študent rezervy a čo  + akým spôsobom sa má učiť, ak nie vlastný učiteľ…? Ak je problém v cudzích jazykoch, oplatí sa prázdninový pobyt s výučbou daného jazyka.

Dostatočne motivovať svojho potomka k učeniu

Nie je jednoduché prekonať odpor či opustiť zónu pohodlia. Motivovať môžeme čímkoľvek. Metóda odmeny-tresty je bohato opísaná v mnohých publikáciách. Keďže si dnešní mladí ľudia dokážu veci veľmi dobre zrátať, účinná je najmä pozitívna motivácia. Ak sa na problémy s učením nalepia i problémy so správaním (v niečom človek vyniknúť chce), pomoc odborníka je  tiež na mieste.

Veľmi pomôže, ak náš adolescent získa pozitívne smerovanie

Víziu úspešného, šťastného, bohatého a naplneného života netreba ako výrazný motivačný činiteľ podceňovať. Pokiaľ nemá úplne jasno v tom, čo by rád robil, je dobré dať mu urobiť testy profesionálnej orientácie. Opäť môžeme ísť do poradenského zariadenia, niekde ich majú v škole psychológovia, špeciálni pedagógovia, často i výchovní poradcovia. Testy zohľadňujú viaceré oblasti. Najmä schopnosti, danosti, zdravotné predpoklady, hodnoty, motiváciu, ciele i vlastnú predstavu o svojej budúcnosti.

Mnohé publikácie venované uvedenej problematike odporúčajú brať do úvahy i detské sny o živote a práci v dospelosti. Tie sú vraj neprekonateľné.  Pokiaľ chcete urobiť takéto testy doma, je viacero webových stránok, ktoré túto možnosť poskytujú. Napr.:  https://www.istp.sk/registracia?typ=ziak-student

3.     Komunikovať so školou

Nech už je problém akýkoľvek, riešiť ho najmä v škole. Kooperovať s triednym učiteľom i s učiteľmi predmetov, v ktorých sú problémy. Pokiaľ táto cesta nie je z nejakých dôvodov priechodná, prínosom býva i rozhovor s riaditeľom. Hlavne – nevyhrocovať situáciu, pokúsiť sa ju upokojiť, riešiť veci konštruktívne, nie emotívne. Niekedy je dobré i nasypať si popol na hlavu.;-) Adolescentom zvyknem pri tejto príležitosti hovoriť, že učiteľovi ich hnev nijakým spôsobom neublíži. Naopak môže… Zaťať zuby, poprosiť o druhú šancu, sľúbiť (a dodržať) zlepšenie po všetkých stránkach, skúsiť ozaj čokoľvek. Ide tu predsa o ich budúcnosť, o ich existenciu, jednoducho o život…

Foto: www.pixabay.com

Diagram: Yvona Horňáková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.