Deti vo vyššom veku – fakty nie sú všetko…

Starší rodičia
Spread the love

Priviesť dieťa na tento svet je veľkým záväzkom. Preto ho mnohí rodičia odkladajú na neskorší vek. Chcú si byť istí, že sa o neho budú môcť postarať ako emocionálne, tak i materiálne. Vynára sa však otázka, dokedy je vlastne vhodný vek na materstvo?

Z biologického hľadiska je podľa lekárov ideálny vek ženy na počatie okolo 23 rokov

Ako je to však s počatím v zrelom veku? Otehotnieť po štyridsiatke je síce o niečo ťažšie, ale nie nemožné. Uvádza sa približne 25%-ná šanca na počatie. Tehotenstvo sa v tomto veku klasifikuje ako rizikové. Dôvodov je viacero. Jedným z nich je fakt, že sa každé štvrté v prvom trimestri skončí potratom. Ďalším rizikom býva spontánny predčasný pôrod. Potenciálne problémy predčasne narodených detí sú v tejto súvislosti zriedkavo spomínané, no existujú.

Podľa výskumov publikovaných v The New England Journal  of Medicine  sa potvrdilo riziko vážnych zdravotných postihnutí u predčasne narodených detí. Uvádza sa mozgová obrna, mentálna retardácia , poruchy psychického vývinu, správania a emócií, rovnako ako i ďalších významných zdravotných postihnutí ako je napríklad slepota, zhoršený zrak, nedoslýchavosť, epilepsia i autizmus.  Riziko sa výrazne zvyšuje s nižším gestačným vekom.

 Ani  spontánny pôrod v termíne nemusí byť ľahký. V tomto veku býva panvové svalstvo a tkanivo pôrodných ciest oveľa tuhšie ako u mladších žien. Častým javom je preto naplánovaný cisársky rez. No každý neprirodzený pôrod so sebou nesie viacero rizík. Niektorí odborníci uvádzajú súvislosť medzi vývinovými poruchami  (učenia, správania, poruchami autistického spektra atď.) a neprirodzeným pôrodom. Táto oblasť však ešte potrebuje seriózny výskum.

Najvýraznejším a potvrdeným rizikom pri vyššom veku matky je genetické poškodenie plodu

Najčastejším je tzv. Downov syndróm. Uvádza sa, že  ženám po 40-tke sa narodí približne jedno takéto dieťa zo sto, čo nie je zanedbateľné percento.  Po 45. roku je to dokonca jedno z tridsať.

Mamičky, ktoré rodili vo vyššom veku, uvádzajú i niektoré problémy, s ktorými predtým nerátali. Ide napríklad o vyšší vekový rozdiel medzi rodičom a jeho potomkom, ktorý býva významnou trecou plochou v ich vzťahu. Mladší rodič reaguje na výzvy danej doby pružnejšie.

Taktiež  zvládanie puberty svojich detí po 50-tke nie je jednoduché

Síl ubúda, človek je vyčerpaný. Nepríjemným javom môžu byť i ťažkosti s opätovným nástupom do práce po materskej dovolenke. Zamestnávatelia sa boja častej absencie z dôvodu možných OČR-iek. Rodičia okrem možnosti zaplatiť si  babysitterku obvykle nemajú deti kam umiestniť počas choroby alebo prázdnin – prarodičia bývajú na opatrovanie vnúčat už príliš starí.

Materstvo vo vyššom veku má však i svoje pozitívne stránky

Štyridsiatničky sú zrelšie, majú viac sebadôvery, nadhľadu a väčšej psychickej pohody. Prevažná väčšina si materstvo užíva plnými dúškami. Mamičky bývajú pokojné, vyrovnané, menej sa stresujú. Je pravdepodobné, že v tomto veku majú už stabilné zázemie – ako pracovné, tak i osobné.

Nezanedbateľným faktom je viac životných skúseností. Podľa štúdie uverejnenej v časopise Journal of American staršie rodičky dbajú viac na zdravšiu životosprávu počas tehotenstva, následne i na dojčenie a zdravú výživu dieťatka. Ich poznatky bývajú v mnohých smeroch hlbšie. Než sa pre tento vážny životný krok  rozhodnú, zbierajú všetky dostupné informácie o materstve a rodičovstve.

Deti vo vyššom veku
Mamičky milujú svoje deti v každom veku

Foto: www.pixabay.com

Rozhodnutie mať dieťa je výsostným právom ženy. Len ona vie, či sa cíti byť na rodičovstvo pripravená, alebo ešte nie. Všetky rozhodnutia nesú so sebou určité riziko. Avšak  pravdepodobne neexistuje na svete krajší pocit ako materinská láska. Úsmev našich detí dokáže vynahradiť všetky starosti a problémy. Ako povedal slávny dánsky prozaik, dramatik, básnik a rozprávkar Hans Christian Andersen:

„Niet krajších rozprávok než tie, ktoré napíše sám život.“

 

Foto: www.pixabay.com, www.pexels.com

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.